Loading...

SIKKERHED OG PERSONDATAPOLITIK

Vi passer godt på dig !
Retningslinjer og anbefalinger fra Datatilsynet..

PERSONDATAPOLITIK

Kære besøgende, kunde, klient hos Mind Adventure

Vi hos Mind adventure har tavshedspligt men oplysningspligt.

Som følge af ændringer i den nye EU-lov kaldet General Data Protection Regulation (forkortet GDPR), har vi beskrevet vores privatlivspolitik.

Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg ved, at vi beskytter de oplysninger, du deler med os – uanset om du modtager vores nyhedsbrev(e), er kursist eller klient. Vores databeskyttelsespolitik vil løbende holdes opdateret, sådan at den altid er i overensstemmelse med lovgivningen og er tilpasset vores måde at drive forretning på.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på info@mindadventure.dk

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
  Mind Adventure er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Vores kontaktoplysninger er:

Mind Adventure
Fuglebækvej 4G
2770 Kastrup
CVR-nr.: 41066687 Virksomhed under Birkedal holding
Telefon: 32117575
Mail: info@mindadventure.dk

 1. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
  Vi registrerer følgende oplysninger om dig i nedenstående tilfælde:
 • Nyhedsbreve, herunder Mind Adventure nyhedsbrev, Fornavn og e-mailadresse
 • Klient/Mentorforløb og workshops: Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer

Formålet med registreringen og behandlingen af oplysningerne er som følger:

 • Registrering af kontaktoplysninger i forbindelse med tilmelding til et af vores nyhedsbreve sker således, at vi kan sende dig relevant information.
 • Registrering af kontaktoplysninger i forbindelse Klient/mentor forløb med henblik på kontakt og opfølgning, samt fremsendelse af materiale med relevant information.
 • Registrering af kontaktoplysninger i forbindelse med tilmelding til vores workshops sker, således at vi kan sende dig information om arrangementet/uddannelsen og faktura samt til internt overblik over workshopdeltagelse.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger:

 • Når vi anvender dine oplysninger, sker det altid i fuld overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om persondatabeskyttelse. Det primære retsgrundlag er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen:

 • Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger bl.a. på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen er, at kunne tilbyde en effektiv tilrettelæggelse af vores mentor rolle i samarbejde med klienten.
 1. Kategorier af personoplysninger
  Vi behandler kun almindelige kategorier af personoplysninger: Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer.
 2. Modtagere eller kategorier af modtagere
  Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til relevante medarbejdere, rådgivere og databehandlere, herunder regnskabspersonale. I tilfælde af køb af fysiske varer i via web overdrager vi dine kontaktoplysninger til det transportfirma, der skal levere varerne.
 3. Opbevaring af dine personoplysninger
  Ift.  opbevaring af dine personoplysninger lægger vi vægt på, hvor længe vi har behov for oplysningerne, dels i forhold til den service, vi gerne vil yde til dig som kunde, dels i forhold til lovgivningskravene.

I forhold til vores coaching/mentor sessioner, opbevarer vi navnene på vores klienter 1 år efter afsluttet forløb, og mailadresser samt andre relevante oplysninger i maksimalt 5 år. Tidsrammen for opbevaring af kursisters navne sker, jf. interesseafvejningen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, med det formål til enhver tid at kunne dokumentere rigtigheden af evt. undervisning eller forløb fra Mind Adventure.

 1. Dine rettigheder
  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:
 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning: Du har ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling: Du har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Ret til indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du har i visse tilfælde, medmindre du har afgivet et forudgående samtykke hertil, ret til ikke at være genstand for afgørelser, der alene baseres på automatisk behandling, herunder profilering. Bemærk dog, at der i visse tilfælde kan være undtagelser til rettighederne.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os på info@mindadventure.dk

 1. Hvordan sikrer vi dine personlige oplysninger?
  Vi har hos Mind Adventure indført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at dine personoplysninger kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges. Derfor har kun de medarbejdere, der reelt har behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, adgang til disse.

Fysisk materiale opbevares aflåst og uden adgang for uvedkommende. Derudover er der etableret de fornødne interne procedurer, som skal sikre, at Mind Adventure er i stand til hurtigt at reagere, hvis der mod forventning skulle ske brud på persondatasikkerheden.

 1. Kontakt og klage
  Hvis du ønsker at indgive en klage eller er bekymret for, hvordan vi anvender dine personoplysninger, bedes du i første omgang kontakte os, således at vi kan finde en løsning på dit problem hurtigst muligt.

Du kan kontakte vores dataansvarlige på gdpr@mindadventure.dk

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

… … … … … … …

Denne politik er gældende fra den 01. Januar 2020.

Brian Birkedal
Brian BirkedalMaster Coach & Personlig Mentor PCC ICF certificeret
Spørgsmål om GDPR ?

Med en Professionel Mentor kommer du langt …